Video KeToanvoiExcel

0
49Phần mểm được thiết kế theo TT 200/QĐBTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính. Phần mềm này có rất nhiều điểm ưu việt như:
Có fom nhập chứng từ. chứng từ chỉ cần nhập duy nhất một lần vào sheet (data) thông qua việc viết phiếu thu, chi, phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu hạch toán. Sau khi nhập xong các chứng từ nêu trên là công việc ghi chép kế toán đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta chỉ việc kết xuất in ra những tài liệu như : Bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào và hóa đơn GTGT đầu ra để báo cáo cơ quan thuế; Tất cả các loại sổ, như sổ cái kế tóan, sổ chi tiết kế toán, các loại sổ công nơ phải thu, phải trả, bảng nhập xuất tồn, sổ chi tiết nguyên nhiên vật liệu, sổ tính giá thành sản phẩm công nghiệp, sổ tính giá thàng XD cơ bản lỗ lãi từng công trình.
Kết xuất In ra các loại báo cáo như; Bảng cân đối kế toán; Bảng cân đối tài khoản; Bảng kết quả kinh doanh; Bảng lưu chuyển tiền tệ; Bảng thuyết minh báo cáo tài chính; Các báo cáo cho cơ quan thuế như: Thuế GTGT; Quyết toán Thuế TNDN . . .
Hơn 40 mươi năm làm kế toán, kiểm toán, sử dụng nhiều loại phần mềm kế toán rút ra kết luận; Phần mềm tốt phải đạt được các tiêu chí sau:
1- Dễ làm, dễ tiếp cân, không đòi hỏi trình độ cao siêu; biết làm Excel là đủ.
2- Nhập chứng từ 01 lần duy nhất 1 sheet duy nhất tránh được câu “Tam sao thất bản” rất đúng cho công tác kế toán.
3- Phần mềm phải kết xuất in ra đầy đú đúng quy định các báo cáo đề gửi cho cơ quan thuế, đảm bảo tính chính xác, đúng thời gian, đúng quy định của pháp luật thuế.
4- Phần mềm phải kết xuất in ra tất cả sổ sách kế toán; Các báo cáo kế toán theo đúng quy định của pháp luật kế toán.
5- Cung cấp lãnh đạo doanh nghiệp, kịp thời thông tin về hiệu quả sản xuất, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh thông qua số liệu phần mềm kế toán tạo ra.
6- Phần mềm này đảm bảo các tiêu chí tên. thật tuyệt vời! Kính chào các bạn.

Nguồn: https://tongcucthuevietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://tongcucthuevietnam.com/huong-dan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here