Trắc nghiệm thị trường chứng khoán -Test 2

0
48Trắc nghiệm thị trường chứng khoán -Test 2===
Thị trường vốn là thị trường giao dịch :Các công cụ tài chính trung và dài hạn
Khi bán cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước ,cổ đông chiến lược được phép mua :Từ 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoiaf với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân
Giao dịch theo phương pháp khớp lệnh ở Việt nam quy định đơn vị niêm yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá duới 50000 đồng là :100đ
Tại một thời điểm nhất định ,nếu tất cả các trái phiếu có thể chuyển đổi đều được trái chủ đổi thành cổ phiếu phổ thông thì :EPS giảm

Với tất cả các câu hỏi về thị trường chứng khoán cung cấp cho các bạn kiến thức đầu tư chứng khoan hợp lý ,biết những luật lệ cũng như quy định trong thị trường này
Các bạn có thể coi các video cùng nội dung tại đây :
1.
2.
3.
4.
5.
Facebook của tôi :

Nguồn:https://tongcucthuevietnam.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here