Tin mới | Thủ tục kê khai thuế môn bài mới nhất năm 2020

0
54Thủ tục kê khai thuế môn bài mới nhất năm 2020 có những điểm đáng chú ý sau đây.Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp– Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí . – Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau – Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh . – Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.Hồ sơ khai thuế môn bài là tờ khai thuế môn bài ban hành kèm theo Nghị định số 139 . 2016 . NĐ CPThời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 . 1 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.Mức thu lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp như sau

Nguồn: https://tongcucthuevietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://tongcucthuevietnam.com/huong-dan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here