Tìm hiểu về Thuế Tiêu thụ đặc biệt – Thuế TTĐB

1
49Tìm hiểu về Thuế Tiêu thụ đặc biệt (thuế TTĐB):
|

Người nộp thuế thuế TTĐB.
Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nếu bạn nhập khẩu rượu chai về để nguyên chai mà bán thì không nộp thuế TTĐB khi bán, chỉ nộp khi nhập khẩu. Để đơn giản dễ hiểu hãy liên hệ trường hợp người bán thuốc lá lẻ không phải kê khai và nộp thuế TTĐB.
Nếu bạn nhập khẩu về để làm nguyên liệu sản xuất hàng chịu thuế TTĐB thì sẽ được khấu trừ phần đã nộp ở khâu nhập khẩu.
Khi bán ra, bạn không cần tách riêng phần thuế TTĐB trên hóa đơn vì người mua sẽ không được khấu trừ thuế TTĐB trên tờ hóa đơn đó của bạn và bạn cũng không nộp thuế TTĐB dựa trên bóa đơn bán ra đó.
Khi hạch toán doanh thu thì doanh thu gồm cả thuế TTĐB. Nhưng trường hợp của bạn thì do bạn không nộp thuế TTĐB khi bán ra nên doanh thu của bạn không thể gọi là gồm thuế TTĐB. Bạn chỉ nộp thuế TTĐB khi nhập khẩu và nó đã gồm vào trị giá nhập kho.

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt
1. Khai thuế tiêu thụ đặc biệt quy định như sau:
a) Khai thuế theo tháng áp dụng đối với hàng hóa (trừ hàng hoá nhập khẩu quy định tại điểm b khoản này), dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
b) Khai theo từng lần phát sinh áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
2. Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt:
a) Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo tháng gồm:
– Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt tháng.
– Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
– Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có).
b) Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là hồ sơ hải quan.

Tìm hiểu về Thuế Tiêu thụ đặc biệt.
Tìm hiểu về Thuế TTĐB.

Nguồn: https://tongcucthuevietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://tongcucthuevietnam.com/thue

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here