Thủ thuật Excel | Tip 05 Tách mã số thuế ra ô riêng lẻ

1
61▷ Khoá học “Học Excel, Có Việc Ngay”:
▷ Khoá học “Hãy để VBA giúp bạn tăng năng suất làm việc”:

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Facebook Page:
Tách mã số thuế ra các ô riêng lẻ

Facebook Group:
Facebook Page:
YouTube:

Khoá học Excel:
Khoá học VBA:
Khoá học bảng tính Google:
Khoá học Word:

Download Tip05:

Nguồn: https://tongcucthuevietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://tongcucthuevietnam.com/huong-dan

1 COMMENT

 1. anh thanh ơi cho em hỏi 1 chút được không ạ, em trước cũng viết 1 cái function gần như này
  Function tachso(maso As String)
  Dim dodai As Integer
  Dim mang() As String
  Dim i As Integer

  dodai = Len(maso)
  ReDim mang(1 To dodai)
  For i = 1 To dodai
  mang(i) = Mid(maso, i, 1)
  Next
  tachso = Application.Transpose(mang)
  End Function
  Nhưng lúc chạy thì ví dụ mã số là 123456 thì sau khi ấn crt shift enter thì ở các ô chỉ hiện số 1. Thế em sai ở chỗ nào hả anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here