[Thi công chức thuế 2016] VB hợp nhất thông tư HD luật quản lý thuế 18/VBHN-BTC ngày 19/6/2015 (21)

0
60[Thi công chức thuế 2016] VB hợp nhất thông tư HD luật quản lý thuế 18/VBHN-BTC ngày 19/6/2015 (21)
Văn bản hợp nhất thông tư hướng dẫn luật quản lý thuế 18/VBHN-BTC ngày 19/6/2015 (rất dễ học)

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2013/NĐ-CP NGÀY 22/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi:
1. Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;
2. Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;
3. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư…

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Nội dung quản lý thuế hướng dẫn tại Thông tư này bao gồm
Điều 4. Phạm vi và nội dung quản lý thuế không bao gồm trong Thông tư này
Điều 5. Văn bản giao dịch với cơ quan thuế
Điều 6. Giao dịch với cơ quan thuế
Điều 7. Tiếp nhận hồ sơ thuế gửi đến cơ quan thuế
Điều 8. Cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế
Điều 9. Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế
Chương II
KHAI THUẾ, TÍNH THUẾ
Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế
Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng
Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp
Điều 12a. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm
Điều 13. Khai thuế tiêu thụ đặc biệt
Điều 14. Khai thuế tài nguyên
Điều 15. Khai thuế bảo vệ môi trường
Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân
Điều 17. Khai thuế môn bài
Điều 18. Khai thuế, khoản thu ngân sách nhà nước liên quan đến sử dụng đất đai
Điều 19. Khai phí, lệ phí
Điều 20. Khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài
Điều 21. Khai thuế và xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán
Điều 22. Khai thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê
Điều 23. Khai, nộp thuế đối với hoạt động sản xuất thủy điện
Điều 24. Khai thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên.
Điều 25. Ấn định thuế đối với trường hợp người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế
Chương III
NỘP THUẾ
Điều 26. Thời hạn nộp thuế
Điều 27. Đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước
Điều 28. Địa điểm và thủ tục nộp thuế
Điều 29. Thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
Điều 30. Xác định ngày đã nộp thuế
Điều 31. Gia hạn nộp thuế
Điều 32. Nộp dần tiền thuế nợ (* có thông tư 130 sửa đổi)
Điều 33. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa
Điều 34. Tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế (* có thông tư 130 sửa đổi)
Điều 34a. Không tính tiền chậm nộp
Điều 35. Miễn tiền chậm nộp tiền thuế và thẩm quyền miễn tiền chậm nộp tiền thuế
Chương IV
UỶ NHIỆM THU THUẾ
Điều 36. Thẩm quyền và phạm vi uỷ nhiệm thu thuế
Điều 37. Trách nhiệm của bên được uỷ nhiệm thu

(còn tiếp)

Danh sách phát trọn bộ:

Có thể bạn quan tâm:
Danh sách phát trọn bộ thuế giá trị gia tăng (văn bản hợp nhất):

Danh sách phát trọn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp (văn bản hợp nhất):

Danh sách phát trọn bộ thuế thu nhập cá nhân (văn bản hợp nhất):

Danh sách phát trọn bộ Luật Quản lý thuế (văn bản hợp nhất):

Danh sách phát trọn bộ Quản lý nhà nước về kinh tế chuyên đề 16, 17 (Thi công chức thuế phần kiến thức chung):

Ghé thăm trang nhà – Xem và download tài liệu:

Góp ý trao đổi liên lạc:

Nguồn: https://tongcucthuevietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://tongcucthuevietnam.com/thue

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here