Tập huấn chính sách thuế mới 2014 – Cục thuế Tp.HCM

6
42Chương trình tập huấn thuế do Cục thuế Tp.HCM tổ chức. Nội dung:

1. Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.
2.Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi bổ sung luật quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013
3.Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt hành chính về thuế, theo đó, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế có bổ sung thay đổi so với quy định cũ.

Nguồn: https://tongcucthuevietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://tongcucthuevietnam.com/huong-dan

6 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here