Tài liệu sử dụng ứng dụng khai thuế qua mạng iHTKK

0
48Tài liệu sử dụng ứng dụng khai thuế qua mạng iHTKK.

Muốn làm tốt công tác khai thuế qua mạng chúng ta cần sử dụng thành thạo các công việc sau:

– Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ kê khai;

– Sử dụng thành thạo hệ thống khai thuế qua mạng.

Các công cụ để theo dõi, thực hiện khai thuế qua mạng gồm:

– Các ứng dụng HTKK;

– website để người nộp thuế kê khai thuế qua mạng (iHTKK NNT);

– website để cán bộ thuế tra cứu (iHTKK cán bộ);

Tài liệu gồm 5 phần:

1. Chuẩn bị môi trường: điều kiện cần và đủ để kê khai thuế qua mạng

2. Quy trình gửi tờ khai: Phần này không có hướng dẫn chi tiết cách gửi trên website (vì cán bộ đã được tập huấn rồi), đây là các bước cơ bản để gửi 1 tờ khai qua mạng.

3. Hướng dẫn cơ bản về 1 số loại tờ khai:

– Phần này có hướng dẫn cách kết xuất 1 số loại tờ khai cơ bản và gửi;

– Tổng hợp những lưu ý quan trọng đối với từng loại tờ khai.

4. Kiểm tra tờ khai sau khi gửi:

– Hướng dẫn doanh nghiệp kiểm tra tờ khai như thế nào là gửi thành công. Tờ khai như thế nào là hợp lệ.

– Phần này cán bộ Kiểm tra tại DN cũng nên nắm rõ để hỗ trợ quá trình kiểm tra tại doanh nghiệp.

5. Các trạng thái tờ khai đã gửi trên iHTKK: Liệt kê và giải thích 1 số trạng thái thường gặp khi tra cứu tờ khait rên iHTKK để giúp CB nhận biết về trạng thái các tờ khai đã gửi.

Nguồn: https://tongcucthuevietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://tongcucthuevietnam.com/huong-dan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here