[Ôn thi CPA – Môn Tài chính] Bài tập định giá cổ phiếu có lời giải

0
57Ở phần trước chúng ta đã cùng phân tích và làm rõ khái niệm, nguyên tắc định giá , phương pháp định giá trái phiếu. Ở phần này chúng ta sẽ đi tiếp đến loại chứng khoán tiếp theo là Cổ phiếu và tiếp cận dạng bài tập có trong đề thi CPA môn Tài chính nhé.

Kho tài liệu ôn thi CPA tại TACA:
Điều kiện hồ sơ thi CPA:

I. Chứng khoán là gì?

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành.

Chứng khoán bao gồm các loại: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng khoán phái sinh. Tuy nhiên, trong phạm vi đề thi CPA môn Tài chính thì chúng ta chỉ nghiên cứu 2 loại là: Trái phiếu và Cổ phiếu

II. Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành.

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành. Tuy nhiên, doanh nghiệp cổ phần có tính pháp nhân.

Điều này có nghĩa:
Bạn nắm 10% số lượng cổ phiếu, nếu bạn không thích công ty nữa, bạn cũng không có quyền lên trụ sở công ty lấy đi 1/10 số bàn ghế hay tiền của công ty. Khi đó bạn chỉ có thể tìm người để bán đi số cổ phiếu của mình mà thôi, chứ không thể xẻ thịt công ty được, bạn cũng không thể bắt buộc công ty mua lại số cổ phiếu đó của bạn.

Do đó, cổ đông không thể muốn làm gì với doanh nghiệp thì làm ví dụ như phân phối lợi nhuận hay quyết định về tài sản mà phải thông qua đại hội cổ đông hoặc lãnh đạo công ty nếu được đại hội cổ đông ủy quyền.

III. Các loại cổ phiếu

Có nhiều cách để phân loại cổ phiếu. Nhưng dựa vào quyền lợi của người nắm giữ, cổ phiếu được chia thành 2 loại

1. Cổ phiếu phổ thông

Đây mới là cổ phiếu bạn mua và đa số nhà đầu tư mua.

Cổ phiếu phổ thông được giao dịch trực tiếp trên sàn. Mỗi cổ phiếu phổ thông sẽ có 1 phiếu biểu quyết trong đại hội cổ đông.

Khi bạn đề cập đến cổ phiếu thì được hiểu ngay đó là cổ phiếu phổ thông. Bạn có quyền hưởng cổ tức, bầu ban lãnh đạo công ty…

Cổ phiếu thường sẽ có đặc trưng của 1 công cụ vốn thông thường. Nghĩa là công ty sẽ không có nghĩa vụ hoàn lại tiền gốc và tiền lãi cho bạn. Lợi nhuận bạn nhận được (cổ tức, tăng giá cổ phiếu) sẽ phụ thuộc vào kết quả hoạt động của công ty.

2. Cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi là loại cổ phiếu mà công ty phát hành cam kết trả tỷ lệ cổ tức cố định hàng năm và không có tuyên bố ngày đáo hạn.

Cổ phiếu ưu đãi có thể hiểu là sự kết hợp giữa cổ phiếu phổ thông và trái phiếu. Hay nói cách khác là công cụ hỗn hợp (nợ và vốn).

– Đặc điểm của công cụ vốn: Công ty không có nghĩa vụ hoàn lại tiền gốc cho bạn.

– Đặc điểm của công cụ nợ: Ví dụ như đảm bảo mức cổ tức cố định bất chấp tình hình lãi lỗ của công ty; khi phá sản thì được thanh toán trước cổ phiếu phổ thông chỉ sau các loại nợ; thông thường sẽ không có quyền biểu quyết.

Cổ phiếu ưu đãi không được giao dịch trên sàn chứng khoán.

IV. Nguyên tắc định giá cổ phiếu

Xác định tổng giá trị hiện tại của toàn bộ thu nhập do cổ phiếu mang lại trên cơ sở tỷ suất sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư.

V. Công thức định giá cổ phiếu

Theo dõi chi tiết hơn về từng loại cổ phiếu thông qua video nhé các bạn.

#hocvientaca #taca #onthicpahieuqua

Nguồn: https://tongcucthuevietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://tongcucthuevietnam.com/chung-khoan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here