NV_THUE: HD HẠCH TOÁN KẾT CHUYỂN LÃI/LỖ LẬP PHỤ LỤC CHUYỂN LỖ VÀ XỬ LÝ SAU KIỂM TRA THUẾ

1
551. Phân biệt kết chuyển lãi/lỗ đầu năm và chuyển lỗ theo QT thuế TNDN
2. Hướng dẫn các bước lập phụ lục chuyển lỗ PL 03_2A/TNDN
3. Lập phụ lục chuyển lỗ PL 03_2A/TNDN năm 2018
4. Xử lý chuyển lỗ khi biên bản kiểm tra của cơ quan thuế ảnh hưởng đến số chuyển lỗ

Nguồn:https://tongcucthuevietnam.com/

1 COMMENT

  1. Em cảm ơn thầy rất nhiều. Bài giảng của thầy rất hay ạ. Thầy cho em xin file hướng dẫn với ạ, mail của em là: lieuhoa1986@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here