NỘP VÀ TRA CỨU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUẾ LẦN ĐẦU CHO HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH (CHƯA CÓ MÃ SỐ THUẾ)

0
611. Nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu đối với NNT chưa có MST
Bước 1: Truy cập đường dẫn
Bước 2: Chọn “Đăng ký thuế lần đầu”, chọn tiếp “Hộ kinh doanh – Cá nhân”
Bước 3: Chọn “Đăng ký thuế lần đầu”, chọn tiếp “Kê khai và nộp hồ sơ”
Bước 4: Chọn đối tượng
Bước 5: Chọn nút “Tiếp tục”
Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin định danh:
Bước 6: Chọn nút “Tiếp tục”
Hệ thống hiển thị màn hình nhập chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai đăng ký thuế (ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC).
Bước 7: Chọn nút “Hoàn thành kê khai”
Sau khi hoàn thành việc kê khai các chỉ tiêu trên hồ sơ đăng ký thuế, NNT chọn nút “Hoàn thành kê khai”, Hệ thống hiển thị các chỉ tiêu NNT đã kê khai để NNT kiểm tra lại thông tin đã nhập.
NNT chọn nút “Sửa lại” nếu muốn sửa lại các chỉ tiêu đã kê khai có sai sót trên hồ sơ đăng ký thuế.
NNT Chọn nút “In hồ sơ đăng ký thuế” nếu muốn in tờ khai đăng ký thuế và các bảng kê..
NNT Chọn nút “Tải hồ sơ ĐKT về máy NSD” nếu muốn tải file tờ khai đăng ký thuế và các bảng kê dạng xml về máy trạm của NSD.
Bước 8: Chọn nút “Nộp hồ sơ đăng ký thuế”
Sau khi hoàn thành việc kê khai các thông tin trên hồ sơ và đính kèm các giấy tờ, tài liệu tương ứng với từng hồ sơ ĐKT, NNT chọn nút “Tiếp tục” thì hệ thống hiển thị màn hình thông báo hồ sơ đăng ký thuế đã được nộp thành công tới CQT. Đồng thời có Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ gửi đến địa chỉ email của Người nộp thuế để lưu dữ liệu.

2.Tra cứu hồ sơ đăng ký thuế lần đầu đã nộp đối với NNT chưa có MST:
Bước 1: Người nộp thuế đăng nhập vào hòm thư điện tử (email) để lấy mã giao dịch và mã bảo mật
Vào chức năng “Đăng ký thuế lần đầu”, chọn tiếp “Tra cứu hồ sơ”
Bước 2: Nhập thông tin tra cứu hồ sơ đăng ký thuế
Bước 3: Chọn nút “Tra cứu”
Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu hồ sơ đăng ký thuế theo điều kiện nhập.
Chọn nút “Tra cứu”
Sau khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ là không hợp lệ (lỗi hồ sơ điện tử và hồ sơ đính kèm không khớp, hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy không khớp…) thì trạng thái xử lý của hồ sơ là “Yêu cầu gửi lại hồ sơ thay thế”.
Thông báo không chấp nhận hồ sơ ĐKT điện tử mẫu số 01-2/TB-TĐT: CQT sẽ trả cho NNT trong vòng 02 ngày làm việc kể từ thời điểm NNT nộp hồ sơ thành công trên Etax. Khi nhận được Thông báo này, NNT phải điều chỉnh, bổ sung thông tin có sai sót và nộp lại hồ sơ khác cho CQT.
Nộp lại hồ sơ: Trạng thái xử lý hồ sơ lỗi, hệ thống cho phép NNT điều chỉnh các thông tin sai sót và nộp lại hồ sơ tương ứng

Nguồn: https://tongcucthuevietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://tongcucthuevietnam.com/thue

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here