LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ 200 NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG

5
53Kinh nghiệm quyết toán thuế khi có quyết định của cơ quan thuế 

Xử lý tiền mặt ảo trên sổ sách kế toán 

Xử lý hàng tồn kho quá nhiều so với thực tế 

Những lưu ý về hóa đơn trong năm 2017 

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT 

Chế biến chi phí khi công ty không có xe ô tô 

Hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01 GTGT 

Xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách so với thực tế 

Xử lý chi phí lãi vay không được trừ khi quyết toán thuế TNDN 

Cách xử lý khi viết sai, mất, cháy, hỏng, hóa đơn GTGT 

Hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01 GTGT 

Cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng 

Cách xử lý khi viết sai, mất, cháy, hỏng, hóa đơn GTGT 

Các nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT 

Trường hợp cty tính thuế GTGT pp TT bị trả hàng bằng hđ GTGT và ngược lại 

Điều kiện áp dụng phương pháp khầu trừ thuế GTGT 

Đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT năm 2017 

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT 

Hạch toán thuế GTGT đầu vào theo phương pháp trực tiếp 

Phân biệt hàng hóa không chịu thuế và chịu thuế suất 0 GTGT 

Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT 

Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNDN, Môn bài, TNCN 

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh, thuế vãng lai 

Xử lý hạch toán góp vốn bằng tài sản 

Hướng dẫn cách hạch toán tiền thưởng ngày nghỉ lễ, tết 

Hạch toán hàng hóa tiêu dùng nội bộ 

Hạch toán thuế GTGT đầu vào theo phương pháp trực tiếp 

Hạch toán công cụ dụng cụ 

Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong xây dưng cơ bản 

Hạch toán tiền phạt, tiền truy thu thuế 

Hỏi đáp về chính sách thuế số 02 

Hỏi đáp về chính sách thuế 01 

Thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân 2017 

Một số lưu ý về việc thực hiện quyết toán thuế TNCN 

Để công tác phí được trừ khi tính thuế TNDN 

Cách viết hóa đơn điều chỉ tăng giảm giá bán, số lượng, thuế suất,thành tiền 

Phân biệt hàng hóa không chịu thuế và chịu thuế suất 0 GTGT 

Hạch toán tiền phạt, tiền truy thu thuế 

Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT 

Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu CTT25 AC 

Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc 

Lịch nộp các loại báo cáo, thuế năm 2017 mới nhất 

Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNDN, Môn bài, TNCN 

Cách kê khai thuế hóa đơn trả lại hàng mua cho người bán 

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh, thuế vãng lai 

Hướng dẫn kê khai thuế hóa đơn hàng bán bị trả lại 

Bí quyết xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền nộp thừa TNCN 

Sự khác nhau giữa thuế và kế toán

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN 

Những thay đổi mới quan trọng về thuế và quản lý thuế

Để chi phúc lợi được trừ khi tính thuế TNDN, GTGT

Có cần đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

hoạch toán Thuế tiền lương của giám đốc công ty TNHH MTV, DN tư nhân

Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế là gì

Nguồn: https://tongcucthuevietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://tongcucthuevietnam.com/thue

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here