Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán SAS INNOVA – Quy trình tính giá thành

0
56Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán SAS INNOVA – Quy trình tính giá thành
Quy trình tính giá thành như sau: Xuất NVL, trả lương, chi trả các chi phí khác (152, 334,111…) Tập hợp chi phí (TK 621,622,627) Kết chuyển vào Tài khoản chi phí SXKD dở dang (TK154) Nhập kho sản phẩm hoàn thành (TK155) Tính giá thành sản phẩm.
– Tạo mã sản phẩm:Vào Vật tư hàng hoá Danh mục Hàng hoá vật tư để mở mã sản phẩm, chú ý phải điền đầy đủ các thông tin ví dụ: TK kho 155, tài khoản giá vốn 632, tài khoản doanh thu 511, TK sản phẩm dở dang 154
– Tạo mã vụ việc: Vào Giá thành Các danh mục Vụ việc, hợp đồng Khai báo Loại vụ việc sx chọn mã 1 – GT phân bước. Lưu ý để tiện cho việc theo dõi các khoản mục chi phí cấu thành nên sản phẩm thì nên mở mã vụ việc và tên vụ việc giống như mã sản phẩm và tên sản phẩm.
– Nhập kho hàng hoá vật tư sản xuất: Vào Mua hàng Sơ đồ Phiếu nhập mua hàng để nhập kho hàng hoá (như nhập hàng hoá mua thông thường)
– Xuất kho nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm : Vào Vật tư hàng hoá Sơ đồ Phiếu xuất kho để xuất kho vật liệu, trong phiếu xuất kho phải chỉ rõ vụ việc (Tên sản phẩm).
– Tính giá vốn cho hàng xuất kho:Vào Vật tư hàng hoá Chức năng Tính giá trung bình hoặc Tính giá nhập trước xuất trước. ( Nếu phiếu xuất đã điền giá vốn đích danh thì không cần tính qua bước này). Bước này nhằm mục đích tính giá vốn cho hàng hóa vật tư đã xuất cho sản xuất hay để lên khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
– Khai báo bút toán kết chuyển và phân bổ chi phí: Vào Giá thành Danh mục Khai báo phân bổ
Bước này nhằm mục đích khai báo các bút toán kết chuyển và phân bổ tự động, như kết chuyển 621, 622 về 154 và phân bổ 627 về 154
Để thực hiện kết chuyển hay phân bổ tự động ta làm bước tiếp theo vào Giá thành Bút toán phân bổ tự động hoặc Bút toán kết chuyển tự động
Khai báo bút toán kết chuyển chi phí: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung…vào TK chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (Ghi có TK 621,622,627/ Nợ TK 154; Chọn 1: Kết chuyển từ nợ sang có)
Lưu ý: Nếu phân bổ các chi phí theo tiêu chí phát sinh vụ việc thì phải chọn bút toán kết chuyển xong mới thực hiện bút toán phân bổ. Vì sau bước kết chuyển chương trình mới đưa ra được hệ số phân bổ để thực hiện phân bổ.
Khai báo bút toán phân bổ tự động : ở cửa sổ màn hình trên khai báo tài khoản ghi có nhấn phím F4, ở cửa sổ màn hình dưới nhấn phím Ctrl + F4 khai báo TK ghi nợ, phải chỉ rõ phân bổ cho vụ việc nào.
Sau khi khai báo xong sẽ thực hiện các Bút toán kết chuyển, phân bổ tự động
– Nhập kho thành phẩm: Vào Vật tư hàng hoá Sơ đồ Phiếu nhập kho để nhập kho số lượng thành phẩm. (Phải gắn mã vụ việc cho từng phát sinh)
– Tính giá thành sản phẩm: Vào Giá thành Tính giá thành sản xuất để tính giá thành cho từng mặt hàng, chương trình sẽ tự cập nhật giá thành vào thành phẩm
Chú ý: Sau các bước kết chuyển hay tính giá vốn nên vào sổ chi tiết các tài khoản liên quan xem chương trình đã cập nhật vào chưa, nếu chưa cập nhật vào thì kiểm tra lại các bước và tính lại.
Đối với quy trình tính giá thành phân bước tức là thành phẩm của giai đoạn trước sẽ là đầu vào cho việc sản xuất sản phẩm giai đoạn tiếp theo thì lại xuất kho thành phẩm đó để sản xuất và các bước lại được lặp lại.

Nguồn: https://tongcucthuevietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://tongcucthuevietnam.com/huong-dan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here