Huong dan quyet toan thue TNDN-Ths Vu Thi Toan

0
45Những điểm chính cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2014.
I. Sự khác nhau giữa: Lợi nhuận kế toán và Thu nhập chịu thuế TNDN theo Luật thuế.
II. Lưu ý khi lập tờ khai :
1. Đối với các khoản chi không đúng quy định
2. Loại trừ doanh thu đã tính thuế năm trước
III. Về thuế suất thuế TNDN.
IV. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ
V. CĂN CỨ TÍNH THUẾ

Nguồn:https://tongcucthuevietnam.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here