Hướng dẫn đăng ký thông tin kê toán trưởng/phụ trách kế toán0:06 Những nội dung sửa đổi tính năng kê khai thông tin Kế toán trưởng
0:11 Demo quy trình đăng ký thông tin Kế toán trưởng
0:20 Tạo hồ sơ
1:02 Kê khai thông tin
2:32 Tải tài liệu đính kèm

Các video liên quan:
– Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

– Hướng dẫn yêu cầu tài khoản đăng ký kinh doanh

– Hướng dẫn ký/xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử:
– Hướng dẫn nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung khi đăng ký doanh nghiệp qua mạng:

Nếu cần hỗ trợ về thao tác, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ số điện thoại:1900 9026 hoặc địa chỉ hòm thư: hotro@dangkykinhdoanh.gov.vn để được hướng dẫn.
Website: www.congthongtin.dkkd.gov.vn

Nguồn: https://tongcucthuevietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://tongcucthuevietnam.com/huong-dan

Views:
28
Article Tags:
Article Categories:
Hướng Dẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *