HỎI ĐÁP_THUẾ KHOÁN ĐỐI VỚI DOANH THU TRUNG BÌNH 10TR/ THÁNG

0
58Tôi bắt đầu kinh doanh từ tháng 8 năm 2017, dự kiến có doanh thu khoán của 05 tháng thực tế kinh doanh là 50 triệu đồng (trung bình 10 triệu/tháng). Xin hỏi tôi có phải nộp thuế không?

Ngày 06/09/2017
Trả lời tổng cục thuế:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm. Theo doanh thu ước tính của bạn bình quân một tháng là 10 triệu đồng thì doanh thu tương ứng của một năm 12 tháng là 120 triệu đồng lớn hơn 100 triệu đồng. Như vậy, bạn thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng, phải nộp thuế thu nhập cá nhân, tương ứng với doanh thu phát sinh từ tháng 8 năm 2017.

Nguồn: https://tongcucthuevietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://tongcucthuevietnam.com/thue

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here