Hệ số năng lực kế toán trưởng & tặng bộ tài liệu VIP

9
55Tặng bộ tài liệu kế toán trưởng giúp bạn nâng cao năng lực và làm nghề một cách chuyên nghiệp

1. Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả phòng kế toán,
2. Bộ chỉ số tài chính được khảo sát từ 60 CFO hàng đầu thế giới
3. Báo cáo tài chính cho chủ đầu tư dạng Dashboard tóm gọn tất cả thông tin tài chính trên 9 dòng và thể hiện bằng biểu đồ
4. Bộ chỉ số đánh giá rủi ro về thuế khi quyết toán thuế
5. Bộ mẫu biểu giải trình khi quyết toán thuế mới nhất
6. Bộ quy trình kiểm soát nội bộ áp dụng cho các phòng ban
7. Bản kế hoạch tài chính 5 năm
8. File phân tích báo cáo tài chính mẫu
9. Giáo trình quản trị chi phí
10. Bộ bài giảng kế toán quản trị
11. Bài giảng thông tư 200 & Thông tư 133
12. File Excel kiểm tra hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn
13. File Excel quy đổi lương Net – Gross
14. Quy chế tài chính mẫu

Link đăng ký nhận bộ tài liệu VIP:

#Trần_Tuấn #CleverCFO #Kế_Toán_Trưởng

Nguồn: https://tongcucthuevietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://tongcucthuevietnam.com/thue

9 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here