Giới thiệu Rồng Việt.

0
51Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh chứng khoán bao gồm:

Môi giới chứng khoán, Dịch vụ chứng khoán;
Tư vấn Tài chính & Tư vấn đầu tư chứng khoán;
Tự doanh; Bảo lãnh phát hành; Lưu ký chứng khoán.

Niềm tự hào của Rồng Việt là sứ mệnh, tầm nhìn và Giá trị cốt lõi mà chúng tôi đã tôn tạo, giữ gìn và phát triển.

Nguồn:https://tongcucthuevietnam.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here