Finance P2 Các chỉ số cơ bản P, PE, EPS, BVPS, Giá trị vốn hóa

0
28Các chỉ số cơ bản P, PE, EP, BVPS, Giá trị vốn hóa …
Gia trị nội tại của Doanh nghiệp P4 cũng là Finance P2.
Số liệu chỉ mang tính minh họa, sử dụng trong việc học tập và áp dụng trong công việc.
Lúc 15h52 ngày 27-1-2018. Học trò Phạm Ngọc Thành

Nguồn:https://tongcucthuevietnam.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here