Finance P1 Giá trị nội của Doanh nghiệp

0
34Giá trị nội tại của Doanh nghiệp : Số liệu khảo sát ít nhất 5-10 năm.
Căn cứ vào chi phí sử dụng vốn, hoặc lợi nhuận kỳ vọng bình quân vào khoảng 15%. Chúng ta thiết lập các chỉ số quan trọng.
1. Doanh thu tăng trưởng qua mỗi năm ít nhất 10-15%
2. Tỷ lệ lãi gộp tăng trưởng qua mỗi năm ít nhất lớn hơn 15-20%
3. Khả năng gánh vác Lãi Vay từ 5 lần trở lên.
4. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng tối thiểu qua mỗi năm 10-15%
Ngày 24-1-2018 Lúc 23h08 Học trò Phạm Ngọc Thành

Nguồn:https://tongcucthuevietnam.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here