Excel HR Tính bảo hiểm & Tính Thuế thu nhập cá nhân Bài 1

0
57File Excel Download
Excel với HR Tính bảo hiểm, Thu nhập chịu thuế, Thu nhập tính thuế và Thuế thu nhập cá nhân người lao động.

Note : Cơ quan chức năng quy định về việc NỘP THUẾ

A. Thu nhập miễn thuế :
1. Khi Chi phí tiền ăn giữa ca thấp hơn hoặc bằng 680 ngàn (quy định này có thể được điều chỉnh do Cơ quan chưa năng), miễn thuế. Nếu vượt thì phần dôi ra sẽ thuộc phần Thu nhập chịu thuế.

2. Chi phí đồng phục do Doanh nghiệp cung cấp bằng hiện vật thì không hạn chế. Nếu quy đổi ra tiền thì mức vượt trên 5 triệu. Người lao động sẽ chịu tính thuế.

3. Tiền điện thoại, Tiền phụ cấp độc hại, miễn thuế. Riêng công tác phí (nếu có hóa đơn), được miễn thuế.

B. Thu nhập chịu thuế :
– Tiền lương trong giờ
– Tiền lương ngoài giờ
– Tiền thưởng
– Các khoản phụ cấp khác

Chú thích :
a. Tiền lương là Chi phí cố định trong ngắn hạn.
b. Tiền thưởng theo Doanh số, theo Sản lượng, chất lượng là Biến phí.

Trong Bài 1 Tính lương theo thời gian.
Trân trọng
Học trò Phạm Ngọc Thành

Nguồn: https://tongcucthuevietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://tongcucthuevietnam.com/thue

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here