[EVNICT – Oracle ERP – TA – Oracle Tax] Bài 6: Quản lý Thuế: Nhà thầu, các Thuế khác, Phí lệ phí

0
57Kênh youtube thử nghiệm đào tạo Online của dự án FMIS/MMIS

Hệ thống FMIS/MMIS là chương trình phần mềm quản lý tài chính, kế toán và quản lý vật tư trên nền tảng hệ thống Oracle E-Business Suite phiên bản 12.1.3 (Oracle EBS R12 tên gọi khác của hệ thống Oracle ERP – Enterprise Resource Planning – Hệ quản trị hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) được triển khai tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị hạch toán phụ thuộc:

►EVNNPT: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia
►EVNNPC: Tổng công ty Điện lực miền Bắc
►EVNSPC: Tổng công ty Điện lực miền Nam
►EVNCPC: Tổng công ty Điện lực miền Trung
►EVNHanoi: Tổng công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
►EVNHCMC: Tổng công ty điện lực Thành phố Hà Nội
►EVNGenCo1: Tổng Công ty Phát điện 1
►EVNGenCo2: Tổng Công ty Phát điện 2
►EVNGenCo3: Tổng Công ty Phát điện 3

Kênh cung cấp các khóa Đào tạo Oracle ERP trực tuyến và miễn phí, Học Oracle EBS Online, các thay đổi của hệ thống FMISMMIS sau khi cập nhật theo Thông tư 200 (TT200/2014/TT-BTC) hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp.

►►►Nội dung đào tạo bao gồm:

►Phần 1: CM – Cash Management – Phân hệ kế toán tiền
►Phần 2: AR – Accounts Receivable – Quản lý các khoản phải thu
►Phần 3: AP – Accounts Payable – Quản lý các khoản phải trả

►Phần 4: TA – Oracle Tax – Phân hệ quản lý thuế
Playlist:
Bài 1: Các chức năng chính của phân hệ Thuế

1. Chức năng tạo mới và tìm kiếm đối tượng Cơ quan thuế
2. Chức năng tạo chứng từ phải trả tiền thuế cho Cơ quan thuế và phải trả Nhà cung cấp có ghi nhận kê khai thuế GTGT đầu vào (Invoice)
3. Chức năng Journals
4. Chức năng Payments
5. Chức năng tạo chứng từ phải thu và ghi nhận kê khai thuế GTGT đầu ra (Transactions)
6. Chức năng thu – Chi tiền không theo dõi đối tượng công nợ và ghi nhận kê khai thuế GTGT thuế đầu vào – đầu ra
7. Chức năng in báo cáo

Bài 2: Nghiệp vụ Quản lý Thuế GTGT

1. Nhập thông tin hoá đơn và kê khai thuế GTGT đầu vào
2. Nhập thông tin hoá đơn và kê khai thuế GTGT đầu vào ra
3. Bù trừ thuế GTGT đầu vào đầu ra xác định số thuế phải nộp
4. Tạo chứng từ phải trả thuế GTGT cho Cơ quan thuế

Bài 3: Nghiệp vụ Quản lý Thuế TNDN

1. Lập chứng từ tạm nộp thuế TNDN
2. Lập chứng từ phải nộp thuế TNDN
3. Bù trừ số tạm nộp với số phải nộp thuế TNDN

Bài 4: Nghiệp vụ Quản lý Thuế TNCN

1. Tạo chứng từ tạm nộp/phải nộp thuế TNCN khi quyết toán
2. Lập chứng từ Ghi nhận thuế TNCN được hoàn sau khi quyết toán

Bài 5: Nghiệp vụ Quản lý Thuế: Xuất nhập khẩu; Tiêu thụ đặc biệt

1. Lập chứng từ phải trả thuế xuất khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt đầu ra
2. Lập chứng từ phải trả thuế nhập khẩu khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt đầu vào

Bài 6: Nghiệp vụ Quản lý Thuế:Nhà thầu, các khoản thuế khác, Phí lệ phí

1. Lập chứng từ phải trả thuế nhà thầu
2. Lập chứng từ phải trả các loại thuế khác và Các khoản về phí, lệ phí

Bài 7: Kiểm soát báo cáo thuế

1. Kiểm soát bảng kê thuế GTGT đầu vào
2. Kiểm soát bảng kê thuế GTGT đầu ra
3. Kiểm soát tài khoản phải trả các sắc thuế và nghĩa vụ với nhà nước

►Phần 5: FA – Fixed Asset – Phân hệ quản lý tài sản cố định
►Phần 6: PM – Project Management – Phân hệ kế toán dự án
►Phần 7: INV – Inventory Management – Phân hệ quản lý kho, vật tư
►Phần 8: PO – Oracle Purchasing – Phân hệ quản lý mua sắm
►Phần 9: GL – General Ledger – Sổ cái, kế toán tổng hợp và hợp nhất báo cáo tài chính
►Phần 10: CO – Cost Management – Phân hệ Kế toán chi phí và giá thành

►Phát triển và vận hành bởi Dự án ERP – EVNICT
►Trụ sở chính: Tầng 16,17,18 Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc – Quận Ba Đình – TP.Hà nội
►Điện thoại: 84 4 22225210 – Fax: 84 4 22225211
►Website:
►Facebook:

Nguồn: https://tongcucthuevietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://tongcucthuevietnam.com/huong-dan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here