Dịch vụ kế toán thuế uy tín – Ms. Quỳnh 09043094666

6
39Lập báo cáo thuế trên phần mềm
Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng, kê khai bổ sung điều chỉnh khi có sai sót,
Lập báo cáo thuế TNDN, Lập tờ khai nộp thuế môn bài, cách viết giấy nộp tiền vào NSNN,
Lập báo cáo thuế TNCN: tháng, quý, năm;
Hoàn thiện hệ thống sổ sách, Lựa chọn hình thức ghi sổ kế toán phù hợp với từng loại hình,
Nhập dữ liệu vào sổ,
Xử lý số liệu,
Cân đối doanh thu chi phí hàng tháng, hàng quý để tư vấn cho DN.
Hạch toán lỗ, lãi và tính ra số thuế phải nộp trong kỳ,
Kết chuyển sổ sách, khóa sổ cuối kỳ,
Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN năm,
Lập Bảng cân đối phát sinh tài khoản: Kỹ năng đối chiếu kiểm tra để phát hiện sai sót Bảng cân đối phát sinh,
Lập Bảng cân đối kế toán: Cách kiểm tra tính chính xác dựa trên các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán, đối chiếu các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán với bảng cân đối phát sinh.
Lập Bảng kết quả kinh doanh theo chế độ kế toán
Lập bảng lưu chuyển tiền tệ
Lập thuyết minh BCTC
Lập tờ khai tự quyết toán thuế TNDN năm tài chính (Qua phần quyết toán thuế giảng viên sẽ giúp học viên hiểu rõ sự khác biệt giữa chế độ kế toán và luật thuế thu nhập doanh nghiệp để tránh rủi ro không đáng có cho DN)

Nguồn: https://tongcucthuevietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://tongcucthuevietnam.com/huong-dan

6 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here