Công Ty TNHH Dịch Vụ 29 – Chi Nhánh Hà Nội

0
52CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 29 là công ty chuyên cung cấp về dịch vụ kế toán, thuế chuyên nghiệp.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 29 là công ty chuyên cung cấp về dịch vụ kế toán, dịch vụ đại lý thuế, Dịch vụ Doanh nghiệp chuyên nghiệp. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
1/ Dịch vụ đại lý thuế:

+ Lập hồ sơ khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập.
+ Lập hồ sơ khai thuế GTGT, Thu nhập cá nhân, Thu nhập doanh nghiệp tháng, quý, năm.
+ Lập hồ sơ (báo cáo) quyết toán thuế.
+ Lập hồ sơ hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, xin ưu đãi thuế.
+ Soát xét về thuế.
+ Hỗ trợ quyết toán thuế và đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thuế.
+ Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế.
+ Quản lý rủi ro về thuế.
+ Đóng vai trò là nhà tư vấn chính cho các vấn đề về thuế.
+ Đặc biệt chúng tôi còn thực hiện hiện ký tờ khai thuế và nộp thuế thay cho doanh nghiệp.

2/ Dịch vụ kế toán:

+ Dịch vụ kế toán trọn gói.
+ Dịch vụ lập báo cáo tài chính.
+ Dịch vụ Hoàn thiện sổ sách kế toán.
+ Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tài chính trong doanh nghiệp, xây dựng quy trình kế toán và quản lý kế toán trong doanh nghiệp.
+ Xây dựng hệ thống nhân sự kế toán (về mặt chuyên môn), bố trí nhân lực phù hợp với năng lực và khả năng của từng người cũng như yêu cầu của Doanh nghiệp.
+ Tư vấn kế toán, thuế, lao động và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp.
+ Làm việc và giải trình với cơ quan thuế thay cho doanh nghiệp trong phạm vi công việc đã thực hiện.
+ Hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo kế toán.
+ Hỗ trợ trang bị phần mềm kế toán phù hợp, hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán (nếu cần thiết)

3/ Dịch vụ doanh nghiệp:

+ Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
+ Dịch vụ thay đổi giấy phép hoạt động kinh doanh: Bao gồm lập văn phòng giao dịch, chi nhánh, thay đổi địa chỉ…
+ Dịch vụ tạm ngừng hoạt động kinh doanh
+ Dịch vụ về giải thể, phá sản.

4/ Hoạt động đào tạo

+ Sai phạm về hóa đơn, chứng từ trong quyết toán thuế
+ Thanh kiểm tra nhằm phát hiện và tháo gỡ những sai sót trong quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN trong các doanh nghiệp
+ Chi phí hợp lý – chi phí bất hợp lý trong quyết toán thuế TNDN cuối năm: Cách xử lý hiệu quả trong quyết toán thuế
+ Kỹ năng kê khai, quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN
+ Các khóa học kế toán nhằm cho học viên thực hành kế toán trong các loại hình doanh nghiệp.

Nguồn: https://tongcucthuevietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://tongcucthuevietnam.com/thue

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here