Chứng khoán Việt Nam: Cái loại lệnh, thời gian giao dịch và bước giá cổ phiếu

10
60Chứng khoán Việt Nam: Cái loại lệnh, thời gian giao dịch và bước giá cổ phiếu
Các loại lệnh giao dịch chứng khoán

1. Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO):
Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.
Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATO trên sổ lệnh
Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động tự hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

2. Lệnh giới hạn (LO)
Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

3. Lệnh thị trường (MP)
Là lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất/ giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.
Khi được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh mua MP sẽ được thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất và lệnh bán MP sẽ thực hiện ngay tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa được thực hiện hết, lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường và tiếp tục so khớp.
Nếu khối lượng đặt của lệnh MP vẫn còn sau khi giao dịch theo nguyên tắc trên và không thể tiếp tục khớp được nữa thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại mức giá cao hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó hoặc lệnh giới hạn bán tại mức giá thấp hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.
Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh mua MP hoặc giá sàn đối với lệnh bán MP thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.
Lệnh MP có hiệu lực trong phiên khớp lệnh liên tục
Lệnh MP sẽ tự động hủy nếu không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.
Lệnh mua MP của nhà đầu tư nước ngoài sau khi khớp một phần, phần còn lại sẽ tự động hủy nếu chứng khoán hết room.

4. Lệnh điều kiện
Là lệnh giới hạn nhưng duy trì nhiều ngày cho đến khi lệnh được khớp hoặc hết thời gian khách hàng lựa chọn khi đặt lệnh mà chưa được khớp.
Trong thời gian duy trì lệnh giới hạn, vào ngày giao dịch lệnh sẽ tự động đưa lên sàn khi:
Giá nằm trong khoảng trần/sàn
Đáp ứng các điều kiện khác của một lệnh thông thường ( sức mua, khối lượng..)
Lệnh có thể được khớp từng phần. Phần còn lại vẫn tiếp tục còn hiệu lực.

5. Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC):
Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.
Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATC trên sổ lệnh
Lệnh sẽ tự động tự hủy bỏ sau khi hết phiên nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

6. Lệnh khớp lệnh sau giờ (PLO)
Lệnh PLO là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa.
Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ.
Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch.
Lệnh PLO không được phép sửa, hủy.
Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.

Nguyên tắc khớp lệnh:
Ưu tiên về giá:
Lệnh mua với mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.
Lệnh bán với mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.
Ưu tiên về thời gian:
Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước được ưu tiên thực hiện trước.

Bước giá của cổ phiếu
Mức Giá Nhỏ hơn: 10,000 đồng bước giá 10 đồng
Mức giá: lớn hơn 10,000 – 49,950 bước giá 50 đồng
Mức giá lơn hơn hoặc = 50,000 bước giá 100 đồng

#giaodichchungkhoan #muabancophieu #dautuchungkhoan
Xem thêm:
– Hướng dẫn xem bảng giá Chứng khoán
– Hướng dẫn đặt lệnh mua bán chứng khoán
– Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán

Nguồn: https://tongcucthuevietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://tongcucthuevietnam.com/kien-thuc

10 COMMENTS

  1. a cho em hỏi là mình dùng lệnh MP thì mua ở giá thấp nhất và bán ở giá thấp nhất thì nó có giống khi mình dùng lệnh LO mà khớp ngay tại ô khớp lệnh không, và tại sao mình không nên dùng MP mà dùng LO khi mua em thấy họ hay khuyên vậy, nếu MP mà mua ít cổ phiếu thì vẫn tiện hơn vừa khớp ngay hơn lệnh LO mà được mức giá tốt đúng ko a. Vì em vẫn chưa hiểu và đặt giá tốt lệnh LO, có khi không khớp vì mình đặt giá thấp quá, dùng MP lại được ngay.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here