Bài 6 khóa học kế toán xây dựng trên excel

0
48Bài 1 khóa học kế toán xây dựng trên excel
Đăng ký kênh youtube tại đây:

=========================================
Xem nội dung và học thử miễn phí tại đây:

Quy trình thực hành trong khóa học
1. Khai báo mã
– Tạo danh mục tài khoản kế toán
– Tạo mã danh sách công trình, hạng mục công trình.
– Tạo mã kho, NVL, CCDC, TSCĐ

2. Nhập số dư
– Số dư chi phí dở dang công trình.
– Công nợ phải thu, phải trả.
– Tồn kho NVL đầu kỳ.
– Công cụ dụng cụ, TSCĐ.
– Cập nhật số dư bảng cân đối phát sinh

3. Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ.
A. Hạch toán
– Mua nguyên vật liệu nhập kho, xuất thẳng.
– Mua NVL có chi phí vận chuyển kèm theo.
– Mua TSCĐ, CCDC.
– Mua dịch vụ.

B. Hạch toán kho
– Xuất kho, phân bổ NVL vào từng công trình cho hợp với dự toán.

C. Hạch toán ngân hàng, quỹ
– Chi tiền, thu tiền
– Phí ngân hàng.

D. Hạch toán lương
– Lập bảng lương, lập hồ sơ lương.

G. Hạch toán hoá đơn đầu ra.
– Hạch toán doanh thu phát sinh trong kỳ.

H. Xử lý công việc cuối kỳ
– Khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC.
– Lập bảng phân bổ CCDC, khấu hao TSCĐ.
– Khấu trừ thuế GTGT.
– Tính giá thành các công trình, nghiệm thu các công trình đã hoàn thành theo hồ sơ nghiệm thu, thanh lý, xác định các công trình.
– Xác định các công trình có chi phí dở dang chưa nghiệm thu.
– Xác định doanh thu – giá thành cho các công trình cụ thể.

K. Xử lý công việc cuối kỳ để lên BCTC
– Lên báo cáo tài chính.
– Lập quyết toán thuế TNCN, TNDN.
– In sổ sách.
– Chia sẻ kinh nghiệm.

4. Hướng dẫn bóc tách dự toán xây dựng.
– Hướng dẫn học viên bóc tách 1 dự toán xây dựng, sau đó học viên tự thực hành công trình còn lại.
– Phân tích chi phí NVL.
– Phân tích chi phí nhân công.
– Phân tích chi phí máy.

Nguồn: https://tongcucthuevietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://tongcucthuevietnam.com/huong-dan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here