21 Nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo P10

0
53Theo phân biệt của Peter Drucker, nhà quản lý là người làm đúng mọi việc, còn nhà lãnh đạo là người làm những điều đúng.
Với John C. Maxwell, có một hình mẫu chung cho nhà lãnh đạo đích thực, và các tác phẩm ông viết đều hướng về hình mẫu này. Triết lý về nghệ thuật lãnh đạo của ông được xây dựng trên niềm tin rằng các nguyên tắc nền tảng của nó là bất biến, có giá trị xuyên không gian, thời gian và bao trùm mọi lĩnh vực. Vì vậy, ông chắt lọc hơn 30 năm kinh nghiệm thực hành và giảng dạy thuật lãnh đạo vào 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo, những nguyên tắc mà, theo ông, mỗi nhà lãnh đạo cần vận dụng và thực hành với sự chủ động, linh hoạt, thường xuyên, để đảm nhiệm vai trò và vị trí của mình một cách toàn diện, đồng thời dẫn dắt người khác cùng đi đến thành công.
Không ai trở thành lãnh đạo sau khi đọc một cuốn sách. Song, 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo sẽ bật nút khai mở cho những phẩm chất lãnh đạo vốn tiềm ẩn trong mỗi người, để chúng được sử dụng và phát triển vì một môi trường chung hòa hợp và nhân văn. Đó cũng là xuất phát điểm không thể bỏ qua đối với những nhà lãnh đạo đang mong muốn tự đổi mới bằng cách:
+ Tìm điểm tham chiếu cho trải nghiệm của mình;
+ Tìm cơ sở để phân tích và mài rũa kỹ năng;
+ Xây dựng tầm nhìn;
+ Xác định những khả năng hành động cho phép bản thân phát triển cao hơn, xa hơn…
Hãy đi theo những nguyên tắc của John Maxwell, và mọi người sẽ đi theo bạn!
21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo kết hợp những kiến thức mà John C. Maxwell tích luỹ từ thành công cũng như sai lầm của bản than với những quan sát và phân tích về các lĩnh vực kinh doanh, chính trị, thể thao, tôn giáo, quân sự… Đó là những nguyên tắc ảnh hưởng một cách căn bản tới hiệu quả cá nhân và tổ chức, đồng thời cho thấy “thành bại đều do lãnh đạo”, như Maxwell từng nói.
Hãy khám phá tại sao…
+ Henry Ford suýt đưa công ty mình tới phá sản;
+ Một số doanh nghiệp nhận được rất nhiều vốn đầu tư mạo hiểm trong khi những doanh nghiệp khác thì không;
+ Công nương Diana được hang triệu người yêu mến, còn phu quân của bà không thuyết phục ai;
+ Giá cổ phiếu Coca-Cola vẫn rất cao, kể cả khi CEO của công ty đột ngột qua đời;
+ Số giáo dân trong khu vực của mục sư vô danh đã tăng từ 700 lên 14.000 người trong vòng bảy năm;
+ Nguyên tắc Giới hạn là nguyên tắc lãnh đạo quan trọng nhất.
+ …

Mục Lục:
1. Nguyên tắc giới hạn
Khả năng lãnh đạo quyết định cấp độ hiệu quả
2. Nguyên tắc ảnh hưởng
Thước đo chính xác nhất của nghệ thuật lãnh đạo là ảnh hưởng
3. Nguyên tắc tiến trình
Năng lực lãnh đạo phát triển từng ngày, không phải ngày một ngày hai
4. Nguyên tắc hàng hải
5. Nguyên tắc E. F. Hutton
6. Nguyên tắc nền tảng
7. Nguyên tắc tôn trọng
8. Nguyên tắc trực giác
9. Nguyên tắc hấp dẫn
10. Nguyên tắc kết nối
11. Nguyên tắc thân tín
12. Nguyên tắc chia sẻ quyền lực
13. Nguyên tắc tái tạo
14. Nguyên tắc tin cậy
15. Nguyên tắc chiến thắng
16. Nguyên tắc động lực
17. Nguyên tắc ưu tiên
18. Nguyên tắc hy sinh
19. Nguyên tắc thời cơ
20. Nguyên tắc bùng nổ
21. Nguyên tắc di sản
Kết luận
Lời dịch giả.

Nguồn: https://tongcucthuevietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://tongcucthuevietnam.com/chung-khoan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here